• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

properly

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2084

PROPERLY = ['propıli] adverb
gereği gibi, doğru dürüst
İngilizce örnek : I didn't sleep properly last night.
Türkçe çevirisi : Dün gece doğru dürüst uyumadım.
İngilizce örnek : The secretary, ill as she was, couldn't do her work properly.
Türkçe çevirisi : Sekreter, hasta olduğu için işini doğru dürüst yapamadı.
İngilizce örnek : This mobile phone doesn't seem to be working properly.
Türkçe çevirisi : Cep telefonu doğru dürüst çalışıyor gibi görünmüyor.

1: 0 ms