• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

profuse

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 20982

ana kullanım

01. çok 02. bol 03. savurgan 04. verimli 05. cömert 06. eli açık 07. müsrif 08. ölçülemeyecek kadar bol 09. pek çok

hekimlik

01. profüz

PROFUSE = [prı'fyu: s] adjective
çok, bol * eşanlamlı : plentiful, abundant, ample, exuberant, extravagant * karşıtanlamlı : scanty, meagre

PROFUSE = nasıl okunur, okunuşu /prI'fyu:s/ sıfat

1: 0 ms