• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

professional

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1242

PROFESSIONAL = [prı'feşınıl] adjective
1 profesyonel * eşanlamlı : skilled, trained, expert, proficient, experienced * karşıtanlamlı : amateur
İngilizce örnek : He is a professional footballer.
Türkçe çevirisi : O profesyonel bir futbolcu.
İngilizce örnek : Professional sports have become big business all over the world.
Türkçe çevirisi : Profesyonel sporlar bütün dünyada büyük bir iş (kolu) olmuştur.
İngilizce örnek : She bound up the wound with professional skill.
Türkçe çevirisi : Yarayı profesyonel bir beceri ile sardı.
2 mesleki
¤ noun
profesyonel * eşanlamlı : expert, specialist
İngilizce örnek : He's been participating in competitions as a professional for two years.
Türkçe çevirisi : Yarışmalara iki yıldır profesyonel olarak katılıyor.

1: 0 ms