• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

product

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 808

bilişim

PRODUCT = ['prodakt] noun
1 ürün * eşanlamlı : yield, fruit, produce, output, goods
İngilizce örnek : Turkey exports agricultural products.
Türkçe çevirisi : Türkiye tarım ürünleri ihraç etmektedir.
İngilizce örnek : These products need handling with gloves.
Türkçe çevirisi : Bu ürünlerin eldivenle elden geçirilmesi gerekmektedir.
İngilizce örnek : He sells cleaning products.
Türkçe çevirisi : Temizlik ürünleri satıyor.
İngilizce örnek : The patient can eat anything except milk products.
Türkçe çevirisi : Hasta, süt ürünleri dışında bir şey yiyemiyor.
İngilizce örnek : The product is guaranteed for two years.
Türkçe çevirisi : Ürün, iki yıl garantilidir.
2 sonuç * eşanlamlı : outcome, result
3 mat. çarpım

PRODUCT nasıl okunur, okunuşu /'prOdakt/ isim

1: 0 ms