• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

prodromal

Türkçe - İngilizce

prodromal = önbelirti [eski terim - öz Türkçe]

prodromal = önbelirtili [eski terim - öz Türkçe]

prodromal = öncül [eski terim - öz Türkçe]

prodromal

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 62851

PRODROMAL = (prodromal nedir; prodromal Türkçesi) İlk araza ait olan.

1: 0 ms