• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

prepared

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1110

denizcilik

ormancılık

PREPARED = [pri'peıd] adjective
1 hazır, hazırlıklı
İngilizce örnek : I am prepared for almost anything that might happen.
Türkçe çevirisi : Olabilecek her şeye karşı hazırım.
İngilizce örnek : I'm not prepared to answer his questions.
Türkçe çevirisi : Sorularını yanıtlamaya hazır değilim.
İngilizce örnek : The company was not prepared for the crisis.
Türkçe çevirisi : Şirket krize hazır değildi.
2 gönüllü, istekli
İngilizce örnek : He wasn't prepared to listen at first, but in the end I convinced him.
Türkçe çevirisi : İlkin dinlemeye istekli değildi, ama sonunda onu ikna ettim.

1: 0 ms