• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

prepare

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2848

ana kullanım

01. hazırlamak 02. düzenlemek 03. pişirmek 04. hazırlanmak 05. anıklamak 06. beklemek 07. donatmak 08. düzmek 09. göze almak 10. hazır etmek 11. hazırlık yapmak 12. imal etmek 13. işlemek 14. tedarik etmek 15. tedariklemek 16. temin etmek 17. tertip etmek 18. yapmak 19. ihzar etmek 20. kotarmak 21. sofra kurmak 22. tanzim etmek 23. teçhiz etmek

bilişim

01. hazırla

hekimlik

01. prepare etmek 02. tetkike hazırlamak

inşaat

01. imal etmek 02. karıştırmak 03. üretmek

kimya

01. düzemek

şeker

01. çıkarmak 02. imal etmek 03. üretmek

tekstil

01. imal etmek 02. üretmek

PREPARE = [pri'peı] verb
1 hazırlamak * eşanlamlı : arrange, order, get ready, make, produce
İngilizce örnek : My wife likes to prepare elegant meals.
Türkçe çevirisi : Karım zarif yemekler hazırlamayı sever.
İngilizce örnek : We must prepare the garden soil before planting the seeds.
Türkçe çevirisi : Tohumları ekmeden önce bahçe toprağını hazırlamalıyız.
İngilizce örnek : While the children were sleeping, I prepared breakfast.
Türkçe çevirisi : Çocuklar uyurken ben kahvaltıyı hazırladım.
2 hazırlanmak
İngilizce örnek : You should prepare for the examination.
Türkçe çevirisi : Sınava hazırlanmalısın.
İngilizce örnek : It was clear that he had not prepared for the exam.
Türkçe çevirisi : Sınava hazırlanmadığı açıktı.

1: 0 ms