• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

precise

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

precise

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3549

PRECISE = [pri'says] adjective
1 tam, doğru, kesin * eşanlamlı : exact, definite, clear, unambiguous, specific, accurate, correct
2 titiz, kusursuz * eşanlamlı : finicky, meticulous, scrupulous, rigid, severe, stiff

PRECISE nasıl okunur, okunuşu /pri'says/ sıfat

1: 0 ms