• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

potential

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 858

adjective / sıfat 4 – physics

noun / ad 4 – electricity

noun / ad 4 – grammar

POTENTIAL = [pı'tenşıl] adjective
potansiyel, gizil * eşanlamlı : latent, dormant, hidden
İngilizce örnek : Energy can be stored in the form of potential energy.
Türkçe çevirisi : Enerji, potansiyel enerji şeklinde depolanabilir.
İngilizce örnek : Make a list of potential clients, and then send them our brochure.
Türkçe çevirisi : Potansiyel (muhtemel) müşterilerin bir listesini çıkar, ve sonra onlara bizim broşürümüzü gönder.
İngilizce örnek : The potential market for this new product is very wide.
Türkçe çevirisi : Bu yeni ürün için potansiyel (muhtemel) pazar çok geniş.
¤ noun
1 güç, potansiyel * eşanlamlı : potentiality, ability, capacity, capability
İngilizce örnek : The industrial potential of this country is enormous.
Türkçe çevirisi : Ülkenin endüstriyel potansiyeli çok büyük.
2 fiz. gizligüç, potansiyel
3 elek. gerilim

1: 0 ms