• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

potent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8191

biyokimya

POTENT = ['poutınt] adjective
güçlü, kuvvetli * eşanlamlı : strong, powerful, forceful, mighty; effective, influential, effectual, commanding * karşıtanlamlı : weak, powerful, impotent

POTENT nasıl okunur, okunuşu /'poutınt/ sıfat

1: 0 ms