• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pole

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4315

atletizm

coğrafya

ormancılık

tekstil

POLE = [poul] noun
1 direk, sırık
İngilizce örnek : We used a pole as a lever to lift up the tree trunk.
Türkçe çevirisi : Bir sırığı, ağaç kütüğünü kaldırmak için kaldıraç olarak kullandık.
2 kutup
İngilizce örnek : Opposite poles attract each other.
Türkçe çevirisi : Zıt kutuplar birbirini çeker.
İngilizce örnek : When will the ice at the Poles melt completely?
Türkçe çevirisi : Kutuplardaki buzlar tamamen ne zaman eriyecek?
İngilizce örnek : Amundsen was the first person to reach both the North and South Poles.
Türkçe çevirisi : Amundsen, hem Kuzey hem de Güney Kutuplara ulaşan ilk kişiydi.
* Pole Star = Kutupyıldızı, Demirkazık
* pole vault = sp. sırıkla atlama

1: 0 ms