• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

poisonous

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11804

ana kullanım

01. zehirli 02. ağılı 03. kötü 04. iğrenç 05. berbat 06. zehirleyici 07. fesat 08. kötü niyetli

ormancılık

01. toksik

tarım

01. öldürücü 02. toksik

POISONOUS = ['poyzınıs] adjective
zehirli * eşanlamlı : toxic, venomous, deadly, lethal, mortal, virulent, contagious; harmful * karşıtanlamlı : harmless
İngilizce örnek : Don't eat it, it may be poisonous!
Türkçe çevirisi : Onu yeme, zehirli olabilir.
İngilizce örnek : That is a poisonous spider.
Türkçe çevirisi : O, zehirli bir örümcektir.

1: 0 ms