• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

poignant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 19776

POIGNANT = ['poynyınt] adjective
1 üzücü, dokunaklı, acı * eşanlamlı : moving, touching, distressing, heart-rending, agonizing, pathetic, piteous, sad
2 acı, keskin * eşanlamlı : keen, acute, sharp, piercing, cutting

POIGNANT nasıl okunur, okunuşu /'poynyınt/ sıfat

1: 0 ms