• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pluck

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 20218

PLUCK = [plak] verb
1 koparmak, yolmak * eşanlamlı : pull out, draw, pick, gather, tug, snatch, jerk
İngilizce örnek : Have the turkeys been plucked?
Türkçe çevirisi : Hindinin tüyleri yolundu mu?
2 (telli çalgı) çalmak
¤ noun
cesaret, yiğitlik * eşanlamlı : bravery, courage, boldness, daring * karşıtanlamlı : cowardice
İngilizce örnek : Whether you succeed or not I still admire your pluck.
Türkçe çevirisi : Başar ya da başarma, cesaretine yine de hayranım.
* pluck up (the) courage (to do sth) = cesaretini toplamak
İngilizce örnek : He plucked up courage to ask for a rise.
Türkçe çevirisi : Zam istemek için cesaretini topladı.

1: 0 ms