• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

plaster

Türkçe - İngilizce

PLASTER = (plaster nedir; plaster ne demek; plaster İngilizcesi) İng. plaster (l ince okunur) Genellikle ciltteki yara vb. hasarların dış etkenlerden korunması veya tıbbi gereçlerin cilde sabitlenmesi için kullanılan yapışkan özellikte malzeme.

plaster = örtkal [eski terim - öz Türkçe]

PLASTER nasıl okunur, okunuşu /'pla:stı/ isim

plaster

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9137

ana kullanım

hekimlik

PLASTER = ['pla: stı] noun
1 sıva, alçı * eşanlamlı : cement, mortar
İngilizce örnek : The wall is covered with plaster.
Türkçe çevirisi : Duvar sıva ile kaplı.
2 yara bandı * eşanlamlı : sticking plaster, band aid
İngilizce örnek : He put a sticking plaster on his cut.
Türkçe çevirisi : Yarasına yara bandı koydu.
3 alçı
İngilizce örnek : The doctor put her fractured leg in plaster.
Türkçe çevirisi : Doktor onun kırık bacağını alçıya aldı.
¤ verb
1 sıvamak
2 yapıştırmak
* plaster cast = alçı sargı
* plaster of Paris = alçı

1: 0 ms