• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

plant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 938

PLANT = [pla: nt] noun
1 bitki * eşanlamlı : herb, vegetable, shrub, flower
İngilizce örnek : She is watering the plants in her garden.
Türkçe çevirisi : Bahçesindeki bitkileri suluyor.
İngilizce örnek : Some people like to grow plants in their houses.
Türkçe çevirisi : Bazı insanlar evlerinde bitki yetiştirmeyi sever.
İngilizce örnek : All this rain will help the plants grow.
Türkçe çevirisi : Bütün bu yağmur bitkilerin büyümesine yardımcı olur.
2 fabrika, atölye, tesis * eşanlamlı : factory, mill
İngilizce örnek : My brother works as an engineer at a plant.
Türkçe çevirisi : Erkek kardeşim bir fabrikada mühendis olarak çalışıyor.
İngilizce örnek : The concrete-mixing plant was set up on the building site.
Türkçe çevirisi : Şantiyede beton karma tesisi kuruldu.
İngilizce örnek : The electricity plant has broken down.
Türkçe çevirisi : Elektrik tesisi bozuldu.
¤ verb
1 dikmek, ekmek * eşanlamlı : sow, seed
İngilizce örnek : We dug a hole and planted the tree.
Türkçe çevirisi : Bir çukur kazdık ve ağacı diktik.
İngilizce örnek : Shall we plant some flowers in the garden?
Türkçe çevirisi : Bahçeye biraz çiçek dikelim mi?
İngilizce örnek : He has planted fruit trees in his garden.
Türkçe çevirisi : Bahçesine meyve ağaçları dikti.
2 tesis etmek, kurmak, yerleştirmek * eşanlamlı : set, establish, settle
İngilizce örnek : The police were reported that a bomb had been planted in the main street.
Türkçe çevirisi : Polise, ana caddeye bir bomba yerleştirildiği ihbar edildi.

1: 0 ms