• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

planning

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1048

PLANNING = ['plening] noun
planlama, tasarlama
İngilizce örnek : The mayor is talking to the architects about city planning.
Türkçe çevirisi : Belediye başkanı şehir planlaması hakkında mimarlarla konuşuyor.
İngilizce örnek : The economics of town planning must be calculated accurately.
Türkçe çevirisi : Şehir planlamasının maliyetinin iyi hesaplanması gerekir.
İngilizce örnek : The problems of poor planning have only been tackled in recent years.
Türkçe çevirisi : Kötü planlamanın sorunları sadece son yıllarda ele alınmıştır.

1: 0 ms