• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

plane

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1876

PLANE = [pleyn] noun
1 kon. uçak * eşanlamlı : aeroplane, aircraft
İngilizce örnek : Do you like travelling by plane?
Türkçe çevirisi : Uçakla seyahat etmeyi seviyor musun?
İngilizce örnek : She hates travelling by plane.
Türkçe çevirisi : Uçakla seyahat etmekten nefret ediyor.
İngilizce örnek : I left my bag on the plane.
Türkçe çevirisi : Çantamı uçakta unuttum.
İngilizce örnek : If we don't hurry we will miss the plane.
Türkçe çevirisi : Acele etmezsek uçağı kaçıracağız.
İngilizce örnek : There's been a terrible plane crash in India.
Türkçe çevirisi : Hindistan’da korkunç bir uçak kazası oldu.
2 planya, rende
İngilizce örnek : The carpenter used a plane to make the plank flat.
Türkçe çevirisi : Marangoz tahtayı düzlemek için bir planya kullandı.
3 mat. düzlem
4 seviye, düzey * eşanlamlı : level, position, status
5 bitk. çınar
¤ verb
rendelemek
¤ adjective
düz, dümdüz * eşanlamlı : flat, level, even, smooth, plain * karşıtanlamlı : uneven
* plane geometry = düzlem geometri

1: 0 ms