• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

plain

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1911

bilişim

PLAIN = [pleyn] noun
ova * eşanlamlı : lowland, plateau, grassland
İngilizce örnek : The large plain was covered with grazing cows.
Türkçe çevirisi : Geniş ova, otlayan (yayılan) ineklerle kaplı (dolu) idi.
İngilizce örnek : The river here on the plain is deep and wide.
Türkçe çevirisi : Ovadaki bu nehir derin ve geniş.
İngilizce örnek : These plains are the main cereal-producing areas.
Türkçe çevirisi : Bu ovalar, temel tahıl üreten bölgelerdir.
¤ adjective
1 düz * eşanlamlı : flat, level, even, smooth * karşıtanlamlı : uneven
2 yalın, sade, süssüz * eşanlamlı : simple, unadorned, orrdinary, undecorated * karşıtanlamlı : fancy, ornamented
3 açık, kolay anlaşılır * eşanlamlı : clear, understandable, apparent, visible, obvious, evident * karşıtanlamlı : obscure, hidden
4 alımsız, çirkin * eşanlamlı : ugly, unattractive * karşıtanlamlı : attractive
* in plain words = açıkçası

1: 0 ms