• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

phone

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2606

ana kullanım 1

ses mühendisliği

PHONE = [foun] noun
telefon * eşanlamlı : telephone
İngilizce örnek : What is your phone number?
Türkçe çevirisi : Telefon numaran kaç?
İngilizce örnek : The phone rang while I was washing up.
Türkçe çevirisi : Ben bulaşık yıkarken telefon çaldı.
İngilizce örnek : He is talking to his girlfriend on the phone.
Türkçe çevirisi : Telefonda kız arkadaşı ile konuşuyor.
İngilizce örnek : If you don't know my phone number, please write it down.
Türkçe çevirisi : Telefon numaramı bilmiyorsanız lütfen not edin.
İngilizce örnek : She could have forgotten your phone number.
Türkçe çevirisi : Telefon numaranı unutmuş olabilir.
İngilizce örnek : I picked up the phone and the caller asked for my sister.
Türkçe çevirisi : Telefonu kaldırdım ve arayan kişi kız kardeşimi istedi.
¤ verb
telefon etmek * eşanlamlı : telephone, call, ring
İngilizce örnek : Shall I phone for a taxi for you?
Türkçe çevirisi : Senin için telefonla bir taksi çağırayım mı?
İngilizce örnek : I will phone you when I arrive in town.
Türkçe çevirisi : Şehre varınca sana telefon ederim.
İngilizce örnek : Phone me at home after four o'clock.
Türkçe çevirisi : Saat dörtten sonra beni evden ara.
* phone box = telefon kulübesi
* phone call = telefon konuşması
İngilizce örnek : She makes a lot of unnecessary phone calls.
Türkçe çevirisi : Birçok gereksiz telefon konuşması yapıyor.

1: 0 ms