• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

perspire

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 71759

ana kullanım

01. çıkarmak 02. dışarı vermek 03. ter dökmek 04. terlemek

PERSPIRE = [pı'spayı] verb
terlemek

1: 0 ms