• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

personality

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1910

PERSONALITY = [pö: sı'neliti] noun
1 kişilik, şahsiyet * eşanlamlı : nature, character, nature, temperament, individuality
İngilizce örnek : He has a very outgoing personality.
Türkçe çevirisi : Çok arkadaş canlısı (dışadönük) bir kişiliği var.
İngilizce örnek : She has a really warm personality.
Türkçe çevirisi : Gerçekten samimi bir kişiliği var.
İngilizce örnek : My father has a very dominant personality.
Türkçe çevirisi : Babamın çok baskıcı (dominant) bir kişiliği var.
2 önemli kişi, tanınmış kişi, şöhret * eşanlamlı : star, famous person, public figure
İngilizce örnek : Mehmet Ali Erbil is TV personality.
Türkçe çevirisi : Mehmet Ali Erbil bir televizyon yıldızıdır.

1: 0 ms