• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

persist

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9148

PERSIST = [pı'sist] verb
1 ısrar etmek, üstelemek * eşanlamlı : persevere, stand firm, insist
İngilizce örnek : If you persist in behaving like that I shall soon fall out with you.
Türkçe çevirisi : Bu şekilde davranmakta ısrar edersin çok geçmez seninle bozuşurum.
2 devam etmek, kalmak * eşanlamlı : continue, remain, endure, last, carry on
İngilizce örnek : You must persist in your studies.
Türkçe çevirisi : Çalışmalarına devam etmelisin.

PERSIST = nasıl okunur, okunuşu /pI'sist/ eylem

1: 0 ms