• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

period

Türkçe - İngilizce

bilişim

period

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 272

05 ad / noun

07 ad / noun – grammar

10 ad / noun – literature

12 ad / noun – sports

13 ad / noun – music

PERIOD = Zamanla değişen ve tam olarak sabit zaman aralığında tekrarlanan bir fonksiyon için kullanılan terim.

PERIOD = ['piıriıd] noun
1 dönem, devre * eşanlamlı : term, time, season
İngilizce örnek : High school students have an intense period of study before the university exams.
Türkçe çevirisi : Lise öğrencileri, üniversite sınavlarından önce yoğun bir çalışma dönemi geçirirler.
İngilizce örnek : I cannot stay in the sun for long periods.
Türkçe çevirisi : Uzun süre güneşte kalamıyorum.
İngilizce örnek : There is a two-month training period for new staff.
Türkçe çevirisi : Yeni personel için iki aylık bir staj dönemi var.
İngilizce örnek : Trabzonspor won the Turkish championship six times in a nine year period in the seventies and eighties.
Türkçe çevirisi : Trabzonspor, yetmişli ve seksenli yıllarda dokuz yıllık bir dönem içinde lig şampiyonluğunu altı kere kazandı.
2 devir, çağ * eşanlamlı : era, epoch, age
3 süre * eşanlamlı : season
4 âdet, aybaşı * eşanlamlı : cycle
İngilizce örnek : I'm having my period.
Türkçe çevirisi : Âdetim (aybaşım) var.
5 ders (saati)
İngilizce örnek : We have six periods of biology a week.
Türkçe çevirisi : Haftada altı saat biyoloji dersimiz var.
6 AE. nokta * eşanlamlı : full stop
İngilizce örnek : He put a period at the end of the sentence.
Türkçe çevirisi : Cümlenin sonuna nokta koydu.

PERIOD = period nedir; period ne demek; period Türkçesi; period nasıl okunur, okunuşu /'piıriıd/ isim

1: 0 ms