• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

performance

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 735

dilbilim / linguistics

PERFORMANCE = [pı'fo: mıns] noun
1 ifa, icra * eşanlamlı : presentation, offering
2 gösteri, oyun * eşanlamlı : show, entertainment, play
İngilizce örnek : I have reserved two seats for tonight's performance.
Türkçe çevirisi : Bu geceki gösteri için iki yer ayıttım.
İngilizce örnek : I want two tickets for the second performance.
Türkçe çevirisi : İkinci gösteri için iki bilet istiyorum.
İngilizce örnek : The performance of the aircraft is very satisfactory.
Türkçe çevirisi : Uçakların gösterisi çok zevkli.
İngilizce örnek : The performance is due to start any minute now.
Türkçe çevirisi : Gösteri her an başlayabilir.
3 performans
İngilizce örnek : Modifications to the engine improved its performance considerably.
Türkçe çevirisi : Motorda yapılan tadilat performansını önemli ölçüde artırdı.
İngilizce örnek : The team's performance in the first half was disappointing.
Türkçe çevirisi : Takımın ilk yarıdaki performansı hayak kırıklığı vericiydi.
İngilizce örnek : Some athletes take drugs to improve their performance.
Türkçe çevirisi : Bazı atletler performanslarını artırmak için ilaç alır.
İngilizce örnek : You can improve your performance as long as you train regularly.
Türkçe çevirisi : Düzenli olarak çalıştığın (idman yaptığın) sürece performansını artırabilirsin.

1: 0 ms