• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

perceive

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4731

ana kullanım

01. algılamak 02. kavramak 03. anlamak 04. görmek 05. ayrımsamak 06. fark etmek 07. hissetmek 08. idrak etmek 09. intikal etmek 10. müdrik olmak 11. seçmek 12. sezinlemek 13. sezinmek 14. sezmek 15. duymak 16. farkına varmak 17. ihsas etmek 18. ihtisas etmek 19. kestirmek

PERCEIVE = [pı'si: v] verb
algılamak, kavramak, anlamak, görmek * eşanlamlı : understand, comprehend, grasp, realize, conclude; feel, be aware of, see, notice, discern
İngilizce örnek : Politicians are perceived by the voters in various ways.
Türkçe çevirisi : Politikacılar seçmenler tarafından çeşitli şekillerde algılanır.

PERCEIVE = nasıl okunur, okunuşu /pI'si:v/ eylem

1: 0 ms