• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pedestrian

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 18735

PEDESTRIAN = [pi'destriın] noun
yaya * eşanlamlı : walker
İngilizce örnek : If you drive fast, you may run a pedestrian down.
Türkçe çevirisi : Hızlı araba kullanırsan bir yayaya çarpabilirsin.
İngilizce örnek : When the vehicles stopped, the pedestrians crossed the street.
Türkçe çevirisi : Araçlar durunca yayalar caddeden karşıya geçti.
İngilizce örnek : When you're driving in big cities, you should always look out for pedestrians.
Türkçe çevirisi : Büyük şehirlerde araba kullanırken her zaman yayalara dikkat etmelisin.
* pedestrian crossing = yaya geçidi

1: 0 ms