• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

peaceful

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4837

PEACEFUL = ['pi: sfıl] adjective
1 barışsever, barışçıl * eşanlamlı : peace-loving, peacemaking, pacific
İngilizce örnek : We are hoping for a peaceful solution.
Türkçe çevirisi : Barışçıl bir çözüm umuyoruz.
2 sakin, huzurlu * eşanlamlı : calm, tranquil, serene, quiet, still, restful, placid * karşıtanlamlı : agitated
İngilizce örnek : It was a peaceful demonstration.
Türkçe çevirisi : O sakin bir gösteri (miting) oldu.

1: 0 ms