• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

patent

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

PATENT = (patent nedir; patent ne demek; patent İngilizcesi) 1. Buluş belgesi. 2. Uyruğunu belirten belge. 3. Gemilere ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge. 4. mec. Bir durum veya bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme: «Çünkü Türkiye'de patenti yabancı şöhretlerin elinde bulunan heykeltıraşlık Türk sanatkârına para getirmez.» - P. Safa.

PATENT = (patent nedir; patent ne demek; patent İngilizcesi) Her hangi bir proses, yöntem veya aletin patent ofisi tarafından yeni icat edilmiş olduğu kabul edilip yasalar ile korunması.

patent = açık [eski terim - öz Türkçe]

patent = açıklık [eski terim - öz Türkçe]

patent = buluş [eski terim - öz Türkçe]

patent = buluş belgesi [eski terim - öz Türkçe]

PATENT nasıl okunur, okunuşu /'peytınt/ sıfat

patent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3864

PATENT = ['peytnt] noun
patent * eşanlamlı : copyright, licence, grant, permit
İngilizce örnek : He applied for a patent.
Türkçe çevirisi : Patent için başvurdu.

PATENT = (patent nedir; patent Türkçesi) Bilimsel ve ticari buluşun, üretim, satış, dağıtım ve kullanım hakkının belli bir süre için buluş sahibi şahıs ya da firmaya resmi bir belge ile tanımlanması.

1: 0 ms