• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

passive

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4198

PASSIVE = ['pesiv] adjective
1 pasif * eşanlamlı : inert, still, inactive, lifeless * karşıtanlamlı : active
İngilizce örnek : Passive smoking is an office hazard.
Türkçe çevirisi : Pasif sigara içiciliği bir ofis tehlikesidir.
İngilizce örnek : He cannot be a leader - he's very passive in the relationship.
Türkçe çevirisi : O bir lider olamaz – ilişkilerde çok pasif.
2 dilb. edilgen
* passive voice = dilb. edilgen çatı

1: 0 ms