• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

passion

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2928

güvenlik

PASSION = ['peşın] noun
ihtiras, tutku, hırs * eşanlamlı : emotion, ardour, fervour, zeal, enthusiasm, eagerness, rapture * karşıtanlamlı : apathy
İngilizce örnek : He has a passion for sports cars and motorbikes.
Türkçe çevirisi : Spor araba ve motosikletlere karşı bir tutkusu var.
İngilizce örnek : He is the best student in our class because he has a passion for learning.
Türkçe çevirisi : O, sınıfımızdaki en iyi öğrenci çünkü onun öğrenme tutkusu var.
İngilizce örnek : Music gradually became her passion.
Türkçe çevirisi : Müzik yavaş yavaş onun tutkusu oldu.

PASSION nasıl okunur, okunuşu /'pEşın/ isim

1: 0 ms