• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pasif

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 4860

bankacılık

iş dünyası

sıfat / adjective

toplumbilim

PASİF = (pasif nedir; pasif ne demek; pasif İngilizcesi) 1. Aktif olmayan. 2. Elektronikte güç üreten ve de sinyal üreten parça.

PASİF = (pasif nedir; pasif ne demek; pasif İngilizcesi) 1. fel. Edilgin: «Yalnız müdafaa hâlinde ve pasif bir mücadeleyi sevdiğini zannettim.» - P. Safa. 2. Çekingen, durgun: «Dolmabahçe, bir sis bulutu gibi silik, sessiz ve pasif, âdeta varlığından utanır gibi uzanmaktadır.» - H. Taner. 3. db. Edilgen. 4. a. tic. Bir mal varlığı üstünde etki yapan, para ile değerlendirilebilir borç ve yükümlülüklerin toplamı.

PASİF = (pasif nedir; pasif ne demek; pasif İngilizcesi) Edilgen.

pasif = edilgen [eski terim - öz Türkçe]

pasif = edilgin [eski terim - öz Türkçe]

pasif = etkin olmayan [eski terim - öz Türkçe]

pasif = eylemsiz [eski terim - öz Türkçe]

pasif = tepkisiz [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms