• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

parlaklık

Türkçe - İngilizce

bilişim

değerli taş

mimarlık

PARLAKLIK = (parlaklık nedir; parlaklık ne demek; parlaklık İngilizcesi) (sinema, televizyon) 1. Konudan yansıyıp merceğe giden ışığın niceliği; başka bir deyişle, bir yüzeyin, bakıldığı yöne doğru ışık yansıtma gücü. (Parlaklık birimi, birim alana kandeladır). 2. Bir sinema ya da televizyon resminde siyahların tam siyah, beyazların tam beyaz olması durumu; resmi oluşturan çeşitli noktaların tam ışık yeğinliği.

PARLAKLIK = (parlaklık nedir; parlaklık ne demek; parlaklık İngilizcesi) 1. Parlak olma durumu, revnak: «Taşlarımız öyle güzel parlardı ki o parlaklığı görme uğruna bütün gün sürekli silmeyi bile düşündüğüm olurdu.» -A. Kutlu. 2. mec. İlgi ve dikkat çekici olma durumu. 3. gökb. Bir ışık kaynağının verdiği ışığın, göz gibi bir alıcının üzerinde yaptığı etki.

PARLAKLIK = (parlaklık nedir; parlaklık ne demek; parlaklık İngilizcesi) Bir ışık kaynağının (yıldızın) verdiği ışığın alıcı (göz, fotoğraf plağı, ışıkgöze) üzerinde yaptığı etki Gökbilimde bu etki ışık yeğinliğinin logaritması ile ölçülür. (Ay.. bk. kadir sınıfı).

PARLAKLIK = (parlaklık nedir; parlaklık ne demek; parlaklık İngilizcesi) Bir yüzeyin ışığı yansıtıcı ve parlak görüntüde olması özelliği.

PARLAKLIK = (parlaklık nedir; parlaklık ne demek; parlaklık İngilizcesi) Birim yüzey basma mum gücü ya da lümen olarak, belli bir doğrultudaki ışık yeğinliğinin, o doğrultuya dik ışıyan yüzölçüme oranı.

parlaklık = fer [öz Türkçe - eski terim]

parlaklık = âb [Türkçe - Osmanlıca]

parlaklık = cilâ [Türkçe - Osmanlıca]

parlaklık = fer [Türkçe - Osmanlıca]

parlaklık = revnak [Türkçe - Osmanlıca]

parlaklık = şa'şa'a [Türkçe - Osmanlıca]

parlaklık = tâb [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms