• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

parazit

Türkçe - İngilizce

elektrik

isim / noun

isim / noun – figurative

isim / noun – telecommunication

sıfat / adjective – electronics

PARAZİT = (parazit nedir; parazit ne demek; parazit İngilizcesi) 1. biy. Asalak. 2. Radyo, televizyon, telsiz vb. aygıtların yayınına karışan yabancı ses veya cızırtı. 3. mec. Herhangi bir işte, olayda sorun çıkaran kimse: «Zaten ilk fırsatta dökülecek parazitlerdir ki bu sözlerimize gücenip kıymetleri koparmışlardır.» - H. Çelebi.

PARAZİT = (parazit nedir; parazit ne demek; parazit İngilizcesi) 1. Canlı bir organizmanın üzerinde veya içerisinde organizmanın zararına yaşayan bitki veya hayvan, asalak. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin üzerinde veya içerisinde bu canlıların aleyhine yaşayan canlılar. Kimi yazarlar bakteri ve virüsleri da parazit olarak ifade etmektedirler. 2. Bakışımlı ikizlerden eksik gelişen ve daha küçük kalmış yavru, dölüt içinde dölüt. Normal gelişim gösteren ikize sıkı bir biçimde yapışmış ve normal yavrunun içine girmiş olarak bulunur.

PARAZİT = (parazit nedir; parazit ne demek; parazit İngilizcesi) Asalak.

PARAZİT = (parazit nedir; parazit ne demek; parazit İngilizcesi) Beslenmesini bir başka organizmadan sağlayan bir organizma. Fotoparazitler; sebze parazitleri (bakteri ve fungi) hayvan parazitleri (protozonlar, metazonlar, solucanlar vb.). Bunların her biri ayrıca arasıra, geçici, torunlu ve sabit, durgun, hünerli olmak üzere alt gruplara ayrılır.

PARAZİT = (parazit nedir; parazit ne demek; parazit İngilizcesi) TV. Vericilerin ürettiği dalgaların dışında, elektrik yüklerinin hızlı yer değiştirmesinden doğan ve bu dalgaların ilettiği yayını bozan radyoelektrik yayın.

parazit = asalak [eski terim - öz Türkçe]

parazit = interferans [öz Türkçe - eski terim]

parazit = noise [öz Türkçe - eski terim]

parazit = tufeylî [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms