• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

parallel

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

parallel = enlem [eski terim - öz Türkçe]

parallel = koşut [eski terim - öz Türkçe]

PARALLEL nasıl okunur, okunuşu /'pErılel/ sıfat

parallel

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1826

ana kullanım

madencilik

PARALLEL = ['perılel] adjective
paralel, koşut * eşanlamlı : equidistant, aligned, even, equal, corresponding, similar, like, equivalent * karşıtanlamlı : divergent
İngilizce örnek : That line is parallel to this one.
Türkçe çevirisi : Şu çizgi bu çizgiye paralel.
İngilizce örnek : The road runs parallel to the river.
Türkçe çevirisi : Yol, nehre paralel gidiyor.
¤ noun
1 paralel çizgi
2 benzerlik * eşanlamlı : correspondence, similarity, likeness, resemblance * karşıtanlamlı : difference
3 coğ. enlem

1: 0 ms