• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

palamut

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 8095

ad / noun 2 – botany

palamut = pelit [eski terim - öz Türkçe]

palamut = belût [Türkçe - Osmanlıca]

PALAMUT
1) Uskumrugillerden, ortalama 1-2 kilogram gelen, eti esmer, büyüklüğüne göre «çingene palamudu, torik, sivri, altıparmak, piçuta» adlarını alan, pulsuz bir balık, sivri (Pelamys sarda). Kemikli balıklardan, uskumrugiller (Scombridae) familyasından, boyu 1 m, ağırlığı 12 kg olabilen, uzunluklarına göre 10 cm'den küçük olanlarına vonoz, 10-25 cm olanlarına çingene palamutu, 25-35 cm olanlarına palamut, 35-45 cm olanlarına kestane palamutu, 45-55 cm olanlarına zindandelen, 55-60 cm olanlarına torik, 60-65 cm arasında olanlarına sivri, 65-75 cm arasında olanlarına altıparmak ve 75 cm'den büyük olanlarına peçuta adı verilen oldukça lezzetli bir tür.
2) Yurdumuzda yetişen meşe türlerinin uzunca, fındığa benzeyen, sert ve pürüzlü, bir yüksük içinde bulunan, tanen bakımından zengin meyvesi, pelit.
3) Marangozların kullandığı büyük el bıçkısı.
4) Pazartesi.

1: 0 ms