• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pair

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2302

hekimlik

mantık

PAIR = [peı] noun
1 çift * eşanlamlı : couple, twosome, duo
İngilizce örnek : I have only one pair of shoes, and it is black.
Türkçe çevirisi : Sadece bir çift ayakkabım var, o da siyah.
İngilizce örnek : I want to buy a pair of socks.
Türkçe çevirisi : Bir çift çorap almak istiyorum.
2 karı koca
* a pair of = (makas, pantolon, gözlük gibi iki parçadan oluşan şeyler için) bir
İngilizce örnek : He bought a pair of trousers in the sale.
Türkçe çevirisi : Ucuzluktan bir pantolon aldı.
İngilizce örnek : I want a pair of scissors.
Türkçe çevirisi : Bir makas istiyorum.
* in pairs = ikişer ikişer
İngilizce örnek : The students sit at the desks in pairs.
Türkçe çevirisi : Öğrenciler sıralarda ikişer ikişer oturuyor.

PAIR = nasıl okunur, okunuşu /peI/ isim

1: 0 ms