• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

overcome

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3272

OVERCOME = [ouvı'kam] verb
overcame [ouvıkeym], overcome
1 üstesinden gelmek, alt etmek * eşanlamlı : overpower, overwhelm, surmount
İngilizce örnek : Aircraft overcome the force of gravity.
Türkçe çevirisi : Uçaklar çekim gücünü yener.
İngilizce örnek : We overcome our difficulties if we try hard.
Türkçe çevirisi : Çok çalışırsak güçlüklerimizi yeneriz.
2 galip gelmek * eşanlamlı : conquer, defeat, beat, master, triumph over, subdue * karşıtanlamlı : submit

1: 0 ms