• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

outlandish

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 34494

OUTLANDISH = [aut'lendiş] adjective
garip, acayip * eşanlamlı : bizarre, strange, weird, odd, eccentric, unconventional, unfamiliar, exotic * karşıtanlamlı : ordinary, conventional, common
İngilizce örnek : People who are credulous believe outlandish stories.
Türkçe çevirisi : Saf insanlar garip hikâyelere inanır.

1: 0 ms