• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

outgrow

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 48782

ana kullanım

01. -den daha çabuk büyümek 02. sığmamak 03. için fazla büyümüş olmak 04. büyüyüp küçük gelmek 05. -den vazgeçmek 06. içine sığmamak 07. küçük gelmek 08. vazgeçmek 09. zamanla bırakmak 10. büyümek 11. büyüyüp -den daha fazla uzamak 12. büyüyüp elbise vs si dar gelmek 13. geçmek 14. giysilerine sığmamak

OUTGROW = [aut'grou] verb
outgrew [aut'gru: ], outgrown [aut'groun]
1 -den daha çabuk büyümek
2 (büyüdüğü için giysilerine) sığmamak
İngilizce örnek : My son has outgrown most of his clothes.
Türkçe çevirisi : Oğluma (büyüdüğü için) giysilerinin çoğu olmuyor.

1: 0 ms