• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

oust

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 34269

ana kullanım

01. dışarı atmak 02. zorla çıkarmak 03. yerinden etmek 04. ayağını kaydırmak 05. çıkarmak 06. mahrum kılmak 07. yoksun bırakmak 08. defetmek 09. elinden zorla almak 10. ihraç etmek 11. kovmak 12. mahrum etmek

hukuk

01. zorla elinden almak

OUST = [aust] noun
dışarı atmak, ayağını kaydırmak * eşanlamlı : expel, eject, throw out, evict, dislodge
İngilizce örnek : His rivals were plotting to oust him.
Türkçe çevirisi : Rakipleri ayağını kaydırmak için komplo kuruyordu.
İngilizce örnek : He has been ousted from the secretaryship.
Türkçe çevirisi : Sekreterlikten atıldı.

1: 0 ms