• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

oturum

Türkçe - İngilizce

bilişim

politika

veterinerlik

OTURUM = (oturum nedir; oturum ne demek; oturum İngilizcesi) Yasama, yönetim, yürütme örgütlerindeki kişilerin görevlerini başarma amacıyle yaptıkları belirli süreli toplantı.

OTURUM = (oturum nedir; oturum ne demek; oturum İngilizcesi) 1. Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı birleşimlerden her biri, celse: «Onun adaylığı konuşulurken, kıdemli doçent olarak ben de oturuma katılmıştım.» -H. Taner. 2. Bilimsel toplantıların aynı anda veya art arda gerçekleştirilen bölümlerinden her biri, seksiyon. 3. Seans.

OTURUM = (oturum nedir; oturum ne demek; oturum İngilizcesi) 1. Harman yerindeki ekin demetlerinin yığını. 2. Ot, yaprak yığını. 3. Harman yerindeki ekin yığınının tepesi.

OTURUM = (oturum nedir; oturum ne demek; oturum İngilizcesi) Borsada işlemlerin başlaması ile bitmesi arasında geçen süre.

OTURUM = (oturum nedir; oturum ne demek; oturum İngilizcesi) Sürek avında avcıların av bekledikleri yer.

OTURUM = (oturum nedir; oturum ne demek; oturum İngilizcesi) Yargılıklarda duruşma yapılabilmesi için Başkan ve üyelerin birlikte toplanmalarının her biri. (Yargılama ve duruşma oturumlar zinciridir).

OTURUM = (oturum nedir; oturum ne demek; oturum İngilizcesi) Yasama, yönetim, yürütme örgütlerindeki kişilerin görevlerini başarma amacıyla yaptıkları belirli süreli toplantı.

OTURUM = (oturum nedir; oturum ne demek; oturum İngilizcesi) Yığın, öbek.

1: 0 ms