• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ortaya çıkma

Türkçe - İngilizce

ortaya çıkma = bürûz [Türkçe - Osmanlıca]

ortaya çıkma = husûl [Türkçe - Osmanlıca]

ortaya çıkma = inkişâf [Türkçe - Osmanlıca]

ortaya çıkma = taayYün [Türkçe - Osmanlıca]

ortaya çıkma = tebeyyün [Türkçe - Osmanlıca]

ortaya çıkma = tecellî [Türkçe - Osmanlıca]

ortaya çıkma = tezâhür [Türkçe - Osmanlıca]

ortaya çıkma = zuhûr [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms