• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ortam

Türkçe - İngilizce

çevrebilim

elektrik

yöntembilim

ORTAM = (ortam nedir; ortam ne demek; ortam İngilizcesi) 1. Azçok katı, besin maddeleri, jelâtin v.b. ile karışık herhangi bir sıvı olup doku ve gözelerin kültürü için kullanılır; kültür ortamı, 2. Bir fiilin yapıldığı ya da bir etkinin taşındığı bir araç; çevre, hava.

ORTAM = (ortam nedir; ortam ne demek; ortam İngilizcesi) 1. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü: «Şu dehşet ortamının altında koskoca bir yalnızlar dünyası yatıyor.» -A. Ağaoğlu. 2. Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. 3. mec. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü: Sanat ortamı. Çalışma ortamı. 4. ruh b. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.

ORTAM = (ortam nedir; ortam ne demek; ortam İngilizcesi) 1. Kültür ortamı. Az çok katı besin maddesi, jelatin vb. ile karışık herhangi bir sıvı olup doku ve hücreler için yetiştirme kültürü. Besi yeri. 2. Bir fiilin yapıldığı ya da bir etkinin taşındığı bir araç, çevre, hava.

ORTAM = (ortam nedir; ortam ne demek; ortam İngilizcesi) Bir kimsenin ya da bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü.

ORTAM = (ortam nedir; ortam ne demek; ortam İngilizcesi) Bir kuvvetin etkimesini ya da bir etikinin iletilmesini sağlayan özdeksel çevre.

ORTAM = (ortam nedir; ortam ne demek; ortam İngilizcesi) Bir olayın içinde oluştuğu ve geliştiği durumsal koşullar bütünü.

ORTAM = (ortam nedir; ortam ne demek; ortam İngilizcesi) Bir tortulanma yerinde, etkiyen koşulların ve güçlerin topluluğu.

ORTAM = (ortam nedir; ortam ne demek; ortam İngilizcesi) Herhangi bir kuvveti ya da özdeği içinde bulunduran ve devinime olanak veren bir özdek ya da karışım.

ORTAM = (ortam nedir; ortam ne demek; ortam İngilizcesi) Nesnel ve toplumsal yönlerle kimi zaman kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre.

ORTAM = (ortam nedir; ortam ne demek; ortam İngilizcesi) Sistem veya maddeyi içinde bulunduran çevre.

ORTAM = (ortam nedir; ortam ne demek; ortam İngilizcesi) Vasat.

1: 0 ms