• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ortak

Türkçe - İngilizce

bilişim / computing

biyokimya

isim / noun – law

ORTAK = (ortak nedir; ortak ne demek; ortak İngilizcesi) Bir ortaklığın hisse senedi iyesi olan kişi.

ORTAK = (ortak nedir; ortak ne demek; ortak İngilizcesi) Birlikte iş yapan, bir menfaatten pay alan veya müşterek bir şeyi paylaşan kişilerden her biri, şerik, hissedar.

ORTAK = (ortak nedir; ortak ne demek; ortak İngilizcesi) Ortaklık biçimindeki yükümlüleri oluşturan kişilerdir.

ORTAK = (ortak nedir; ortak ne demek; ortak İngilizcesi) 1. Arkadaş. 2. Kardeş. 3. bk. ortakçı.

ORTAK = (ortak nedir; ortak ne demek; ortak İngilizcesi) 1. Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner: «Bırakın ortağıma bir telefon edeyim.» -H. Taner. 2. Kuma: «Kendi üstüne bir ortağın getirilmesi Emeti'nin pek ziyade gücüne gitmişti.» -E. E. Talu. 3. sf. Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek: «Edebiyata şiirle başlamak, büyük küçük bütün yazarlarda görülen ortak bir yöndür.» -N. Cumalı.

ORTAK = (ortak nedir; ortak ne demek; ortak İngilizcesi) Bir ortaklığın pay belgiti iyesi olan kişi.

ORTAK = (ortak nedir; ortak ne demek; ortak İngilizcesi) Bir tiyatro topluluğunda sermayesi olan kişi ya da oyuncu. Bu terim ilk kez (İngiltere'de) Elizabeth dönemi oyuncularınca kullanılmıştır.

ORTAK = (ortak nedir; ortak ne demek; ortak İngilizcesi) şerîk, ~ iyelik: iştirâk hâlinde mülkiyyet.

ORTAK = (ortak nedir; ortak ne demek; ortak İngilizcesi) Şirket sermayesine katılan kişi.

ORTAK = (ortak nedir; ortak ne demek; ortak İngilizcesi) Tarlayı, ürünü tarla sahibiyle yarı yarıya pay etmek üzre ekip biçen çiftçi.

ORTAK = (ortak nedir; ortak ne demek; ortak İngilizcesi) Yeniçeri ocağından emekli olan kimse.

ortak = anonim [öz Türkçe - eski terim]

ortak = müşterek [öz Türkçe - eski terim]

ortak = partner [öz Türkçe - eski terim]

ortak = hembâz [Türkçe - Osmanlıca]

ortak = müşarik [Türkçe - Osmanlıca]

ortak = şerik [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms