• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

originate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11614

ana kullanım

01. kaynaklanmak 02. çıkmak 03. başlamak 04. ortaya çıkmak 05. başlatmak 06. doğmak 07. meydana getirmek 08. oluşmak 09. sebep olmak 10. türetmek 11. yaratmak 12. çıkarmak 13. -e neden olmak 14. esinlenmek 15. hasıl olmak 16. husule gelmek 17. icat etmek 18. meydana gelmek 19. neden olmak 20. örnek alınmak

havacılık

01. emir yayınlamak 02. haber başlatmak

hukuk

01. vücuda getirmek

turizm

01. -den çıkmak 02. -den gelmek

ORIGINATE = [ı'ricineyt] verb
1 kaynaklanmak, çıkmak, başlamak * eşanlamlı : arise, spring, issue, emanate, come, begin
İngilizce örnek : Kung Fu originated in a place called the Shaolin Temple.
Türkçe çevirisi : Kung Fu, Shaolin Tapınağı denilen bir yerde çıkmıştır.
2 başlatmak, çıkarmak * eşanlamlı : begin, start, initiate

1: 0 ms