• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

organize

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3379

ana kullanım

iş dünyası

organize

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5747

ORGANIZE = ['o: gınayz] verb
1 kurmak, örgütlemek * eşanlamlı : establish, form, constitute, found, set up
İngilizce örnek : She is capable of organizing other people.
Türkçe çevirisi : (Diğer) insanları örgütlemekte yetenekli.
2 düzenlemek * eşanlamlı : coordinate, regulate, arrange, order, classify, systematize
İngilizce örnek : Dorothy will organize the party.
Türkçe çevirisi : Partiyi Dorothy düzenleyecek.
İngilizce örnek : That travel agency is organising our tour of India.
Türkçe çevirisi : O seyahat acentası, Hindistan turumuzu ayarlıyor.
İngilizce örnek : We are organising a campaign against the new motorway.
Türkçe çevirisi : Yeni otoyola karşı bir kampanya düzenliyoruz.

ORGANIZE = nasıl okunur, okunuşu /'o:gInayz/ eylem

1: 0 ms