• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ordinary

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1349

ORDINARY = ['o: dınri] adjective
alışılmış, olağan, sıradan * eşanlamlı : common, commonplace, usual, everyday, familiar, customary, regular, normal, habitual, routine * karşıtanlamlı : unusual
İngilizce örnek : Party leaders sometimes ignore what ordinary people expect.
Türkçe çevirisi : Parti liderleri bazen sıradan halkın ne beklediğini görmezlikten gelir.
İngilizce örnek : I want to buy an ordinary mobile phone.
Türkçe çevirisi : Sıradan bir cep telefonu satın almak istiyorum.
İngilizce örnek : It wasn't an ordinary meal - it was a feast!
Türkçe çevirisi : Sıradan bir yemek değildi – bir ziyafetti!
İngilizce örnek : The psychiatrist was aware that he wasn’t dealing with an ordinary patient.
Türkçe çevirisi : Psikiyatrist, sıradan bir hastayla uğraşmadığının bilincinde idi.

ORDINARY = nasıl okunur, okunuşu /'o:dınri/ sıfat

1: 0 ms