• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

orderly

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7951

ORDERLY = ['o: dıli] adjective
1 düzenli, derli toplu, tertipli * eşanlamlı : tidy, neat, regular, well-organized * karşıtanlamlı : untidy, messy
İngilizce örnek : I like working in an orderly office.
Türkçe çevirisi : Derli toplu bir büroda çalışmak isterim.
2 sistemli * eşanlamlı : systematic, methodical * karşıtanlamlı : disorganized
İngilizce örnek : An orderly mind ensures success in business.
Türkçe çevirisi : Sistemli bir kafa işte başarıyı garanti eder.
3 uslu, uysal * eşanlamlı : well-behaved, disciplined, quiet, peaceable
¤ noun
1 emir eri
2 hastane hademesi

1: 0 ms