• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

onur

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2364

ONUR = (onur nedir; onur ne demek; onur İngilizcesi) 1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis. 2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar: «Çokbilmiş görünmek, onuruna toz kondurmak istemez.» - T. Buğra.

ONUR = (onur nedir; onur ne demek; onur İngilizcesi) İnsanın, duyan, düşünen ve özgür bir varlık olarak taşıdığı değer, insan olarak insanın değeri. // Kant'a göre onurlu bir varlık olması dolayısıyle insan hiç bir zaman bir araç olarak kullanılmamalıdır.

ONUR = (onur nedir; onur ne demek; onur İngilizcesi) Kibir, çalım.

ONUR = (onur nedir; onur ne demek; onur İngilizcesi) Öz varlığını güzelleştirip yüceltme duygusu.

ONUR = (onur nedir; onur ne demek; onur İngilizcesi) şeref, haysiyyet.

ONUR = (onur nedir; onur ne demek; onur İngilizcesi) Toplumun saygıya değer saydığı şeyleri korumayı, beslemeyi ve geliştirmeyi gerektiren, doğru ve aktöreli olmayı zorunlu kılan tarihsel nitelikli bir aktöre ulamı.

onur = haysiyet [öz Türkçe - eski terim]

onur = izzeti nefis [öz Türkçe - eski terim]

onur = izzetinefis [öz Türkçe - eski terim]

onur = vakar [öz Türkçe - eski terim]

onur = şeref [öz Türkçe - eski terim]

onur = haysiyyet [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms